Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pedagog / psycholog / pielęgniarka

Pedagog i psycholog szkolny zapraszają uczniów w godzinach od 10.00 do 14.00.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest czynny:

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Pielęgniarka szkolna

mgr Beata Kijewska

mgr Grażyna Kot - Strzelecka

Krystyna Kotlarz

 

 

Wersja XML