Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wałbrzyski Turniej Debat Oksfordzkich

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Wałbrzyskiego Powiatowego Turnieju Debat Oksfordzkich. Przypominamy, że jest on wpisany przez Kuratorium Oświaty na listę konkursów punktowanych (1 pkt.) w postępowaniu rekrutacyjnym do liceum, co stanowi niewątpliwy atut dla uczniów klas VIII szkoły. Ponadto finaliści turnieju będą mieli pierwszeństwo w przypadku uzyskania równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym roku poszerzyliśmy również listę partnerów – obok Instytutu Pamięci Narodowej, który zapewnia wsparcie merytoryczne, będzie nim Koło Debat Oksfordzkich UWr, będący aktualnie wiodącym ośrodkiem debatanckim na Dolnym Śląsku. Z tego też względu tezy naszego turnieju będą zawierały się w obszarze przede wszystkim historii XX w. oraz nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych, a więc zakres przedmiotu wiedza o społeczeństwie. 

Turniej ma charakter drużynowy - każdy zespół tworzy 4 uczniów. I etap polega na wyborze 3 wydarzeń z 30 lat III RP i uzasadnienie wyboru każdego z nich pięcioma argumentami. Forma pracy jest tu dowolna (tekst, prezentacja), podobnie jak jej długość - jeden argument może obejmować kilka zdań. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 20 grudnia 2019 r., zaś na prace czekamy do 7 stycznia 2020 r. Mogą być one przesyłane tradycyjną pocztą (decyduje data stempla) lub drogą elektroniczną na adres szkoły bądź organizatora. Najlepsze drużyny zostaną zaproszone do drugiego etapu, jakim jest turniej debat, który odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego 2020 r. Wcześniej uczestników II etapu zapraszamy na warsztaty, które pokazują czym są debaty i jak przebiegają. Odbędą się one drugiej połowie stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszeniową znajdą Państwo w załączonym regulaminie  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: zs2@civ.pl lub marcin.skobrtal@gmail.com. 

Regulamin WPTDO jest dostępny tutaj: PDFregulamin turnieju debat (1).pdf (521,15KB)

 

Wersja XML