Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminarz rekrutacji 2021/2022

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

17 maja - 21 czerwca 2021 - składanie wniosków

25 czerwca - 14 lipca 2021 - uzupełnianie wniosków o świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty

22 lipca 2021 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 lipca - 30 lipca 2021 - potwierdzenie woli nauki w szkole, poprzez uzupełnienie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów, jeżeli nie zostały one złożone we wcześniejszych terminach

2 sierpnia 2021 - ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

W razie pytań prosimy pisać na adres: rekrutacja2lowalbrzych@gmail.com

 

Drodzy Kandydaci! Serdecznie prosimy Was, aby przy okazji wniosków, wypełnić również krótką ankietę informacyjną: https://forms.gle/XZzvGWPUBvq8kdtw8

Nie ma ona charakteru wiążącej deklaracji, ale pomoże nam planować naukę w kolejnym roku szkolnym!

 

 

 

Wersja XML