Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminarz rekrutacji 2022/2023

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2022/2023

16 maja - 20 czerwca 2022 - składanie wniosków

24 czerwca - 13 lipca 2022 - uzupełnianie wniosków o świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty

21 lipca 2022 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 lipca - 29 lipca 2022 - potwierdzenie woli nauki w szkole, poprzez uzupełnienie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów, jeżeli nie zostały one złożone we wcześniejszych terminach

1 sierpnia 2022 - ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

W razie pytań prosimy pisać na adres: rekrutacja2lowalbrzych@gmail.com

 

 

 

 

Wersja XML