Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poziom podstawowy (od 2015)

przedmiot
 
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
język polski
II LO
79
66,7
62,5
66,7
62,8
60,2
55,1
Polska
66
59
56
55
52
52
55
matematyka
II LO
79,7
86,2
83,6
85,6
87,4
81,6
86
Polska
55
56
54
56
58
52
56
język angielski
II LO
88,9
89,1
87,4
91,2
91,6
90
94,6
Polska
77
71
71
73
72
71
76
język niemiecki
II LO
86,8
84,2
85,8
91,5
92,7
71
79,1
Polska
72
71
65
61
61
55
58

 

Wersja XML