Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poziom rozszerzony (od 2015)

przedmiot   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
język polski II LO 80,7 72 67,2 64,8 72,9 54,4 58,7
Polska 61 61 50 51 55 57 49
matematyka II LO 63,1 55,3 61,7 49,6 67,7 55,7 50,4
Polska 41 31 37 29 39 34 31
język angielski II LO 70,6 69,6 69,3 74 79 77,6 83,3
Polska 63 55 60 57 56 56 65
język niemiecki II LO 75,1 86 74 75,8 81,6 72 65,6
Polska 63 54 556 54 56 56 58
biologia II LO 53,5 58,5 64,6 60,5 61,5 72,3 58,6
Polska 43 36 37 32 33 43 33
chemia II LO 59,4 49,5 58,4 56 58,1 56,1 49,6
Polska 52 39 41 40 40 38 35
fizyka II LO 51,3 41,2 52,4 38 62,1 44,8 48
Polska 44 41 40 35 42 34 37
geografia II LO 63,6 59,4 - 69 65,7 53,9 59,7
Polska 41 39 31 30 29 21 33
historia II LO 61,5 59,4 50,5 66,7 49,3 51,1 48,5
Polska 50 42 33 32 37 33 37
informatyka II LO     75,5 61,6 62 74,5 64,7
Polska 46 39 33 34 37 29 38
wos II LO 48 42,6 48,8 68,7 60 58,7 52,8
Polska 26 27 26 28 27 29 28
historia sztuki II LO         90 83,6 79,3
Polska 60 41 44 44 48 41 44

 

Wersja XML