Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poziom rozszerzony (od 2015)

przedmiot   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
język polski II LO 81 72 67 65 73 54 59 81
Polska 61 61 50 51 55 57 49 55
matematyka II LO 63 55 52 50 58 56 50 61
Polska 41 31 37 29 39 34 31 33
język angielski II LO 71 70 69 74 79 78 83 77
Polska 63 55 60 57 56 56 65 63
język niemiecki II LO 75 86 74 76 82 72 66 93
Polska 63 54 56 54 56 56 58 52
biologia II LO 54 59 65 61 62 72 59 68
Polska 43 36 37 32 33 43 33 43
chemia II LO 59 50 58 56 58 56 50 48
Polska 52 39 41 40 40 38 35 37
fizyka II LO 51 41 52 38 52 45 48 38
Polska 44 41 40 35 42 34 37 37
geografia II LO 64 59 - 69 66 54 60 71
Polska 41 39 31 30 29 21 33 40
historia II LO 62 59 51 67 49 51 49 38
Polska 50 42 33 32 37 33 37 38
informatyka II LO     76 62 62 75 65 52
Polska 46 39 33 34 37 29 38 40
wos II LO 48 43 49 69 60 59 53 73
Polska 26 27 26 28 27 29 28 30
historia sztuki II LO         90 84 79 58
Polska 60 41 44 44 48 41 44 39

 

Wersja XML