Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UNESCO

OD WIELU LAT ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 JEST SZKOŁĄ STOWARZYSZONĄ UNESCO. MISJĄ SZKÓŁ STOWARZYSZONYCH JEST "BUDOWANIE OBRONY POKOJU W UMYSŁACH" UCZNIÓW, POPRZEZ UMIESZCZENIE PRZEZ SZKOŁY CZŁONKOWSKIE WARTOŚCI I CELÓW UNESCO W CENTRUM SWOJEGO DZIAŁANIA, ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, PROJEKTÓW I REALIZOWANYCH POLITYK EDUKACYJNYCH. PODKREŚLAJĄ TO CZTERY FILARY EDUKACJI ZDEFINIOWANE W RAPORCIE MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI DO SPRAW EDUKACJI DLA XXI WIEKU (RAPORT DELORS’A): UCZYĆ SIĘ, ŻEBY WIEDZIEĆ, UCZYĆ SIĘ, ŻEBY DZIAŁAĆ, UCZYĆ SIĘ, ŻEBY BYĆ, I PRZEDE WSZYSTKIM, UCZYĆ SIĘ, ŻEBY ŻYĆ RAZEM.

ASPNET PROMUJE WARTOŚCI I ZASADY ZAPISANE W KONSTYTUCJI UNESCO I KARCIE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, W TYM PRAWA PODSTAWOWE I GODNOŚĆ LUDZKĄ, RÓWNOŚĆ PŁCI, POSTĘP SPOŁECZNY, WOLNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I DEMOKRACJĘ, POSZANOWANIE RÓŻNORODNOŚCI I SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ.

GŁÓWNYM KRYTERIUM PRZYZNANIA CZŁONKOSTWA JEST DOBROWOLNE ZOBOWIĄZANIE SIĘ DYREKCJI SZKOŁY I JEJ SPOŁECZNOŚCI DO PROMOWANIA WARTOŚCI, IDEAŁÓW I DZIAŁALNOŚCI UNESCO POPRZEZ:

A. STOSOWANIE INNOWACYJNYCH I PARTYCYPACYJNYCH METOD NAUCZANIA,

B. ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO, TRWAŁEGO, POKOJOWEGO, INTEGRACYJNEGO I EFEKTYWNEGO ŚRODOWISKA UCZENIA SIĘ DLA WSZYSTKICH SWOICH UCZNIÓW,

C. INTERAKCJE ZE SZKOŁAMI W SWOIM WŁASNYM KRAJU I W INNYCH KRAJACH.

800px-UNESCO_logo.svg.png

Wersja XML