Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dolnośląski program policyjny ALFA

Dolnośląski program policyjny ALFA - właściwe zachowania i postawy wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

programpolicyjny-alfa.png

W ramach wdrażania na terenie województwa dolnośląskiego "Koncepcji działań prewencyjnych ukierunkowanych na aktywność profilaktyczną w zakresie działań antyterrorystycznych pn. ALFA" funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach spotkali się z uczniami wałbrzyskich i boguszowskich szkół.


Prelekcja dotyczyła terroryzmu, który stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa. Mimo, że nie ma aktualnie żadnych sygnałów świadczących o tego typu zagrożeniach w Polsce, to jednak należy kłaść duży nacisk na edukację w zakresie właściwych zachowań na wypadek takiego zagrożenia. Obecnie świadomość i wiedza dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w przypadku, gdyby stali sie oni uczestnikami zdarzeń o charakterze terrorystycznym.


W ramach programu ALFA policjanci cyklicznie spotykają się z uczniami szkół powiatu wałbrzyskiego. W trakcie spotkań dzieci uzyskały wiedzę jak zachować się w sytuacji zagrożenia, kogo poinformować o zaistniałym niebezpieczeństwie oraz dowiedziały się, iż w przypadku działań interwencyjnych powinny podporządkować się służbom ratowniczym. Takie spotkania odbywać się będą cyklicznie we wszystkich przedszkolach oraz szkołach wszystkich szczebli. Programem objęto dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.


Zespół Komunikacji Społecznej

KMP w Wałbrzychu

Wersja XML