Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Atuty II LO

Dlaczego warto wybrać II LO? Oto kilka argumentów:

Wysokie wyniki maturalne - najlepsze w Wałbrzychu i jedne z najwyższych na Dolnym Śląsku

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Liczne osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych

Wysokie miejsce w rankingu "Perspektyw" i tarcza "złotej szkoły"

77. miejsce Polsce w 2021 r., 103. miejsce w rankingu maturalnym, 22. miejsce w rankingu olimpijskim, 6. lokata na Dolnym Śląsku i 1. w Wałbrzychu (https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings)

Brak opisu obrazka

Wskaźnik EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) - szkoła sukcesu

II LO jako jedyna szkoła w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim ma wskaźnik EWD określany, jako szkoła sukcesu. Oznacza on, że uczniowie nie tylko osiągają ponadprzeciętne wyniki na egzaminach, ale również, że nastąpił przyrost ich wiedzy i umiejętności, a zatem szkoła sprzyja rozwojowi swoich uczniów.

EWD przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wos)

Brak opisu obrazka

EWD przedmioty matematyczno-przyrodnicze (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka)

Brak opisu obrazka

W razie pytań prosimy pisać na adres: rekrutacja2lowalbrzych@gmail.com


 

Wersja XML