Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje bieżące

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

16.05.2022, GODZ. 8.00 - 20.06.2022, GODZ. 15.00

 1. Wypełniamy wniosek w systemie NABO dostępny na stronie: https://ponadpodstawowe-walbrzych.nabory.pl
 2. We wniosku można zaznaczyć kilka placówek na terenie Wałbrzycha, a w obrębie jednej szkoły kilka profili. System będzie umieszczał kandydata w kolejności profili i szkół według preferencji wskazanej we wniosku. Zachęcamy do wyboru kilku profili w naszej szkole!
 3. Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek należy przynieść do sekretariatu szkoły, czynnego od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Można również dołączyć wniosek przy składaniu kolejnych dokumentów.
 4. Prosimy o wypełnienie ankiety: https://forms.gle/VW7zB2pAftQmhc139

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I UZUPEŁNIANIE WYNIKÓW

24.06.2022 - 13.07.2022

 1. Od 24 czerwca można przynosić świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaś od 8 lipca zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Mile widziane oryginały!
 2. Do dokumentów należy załączyć wydrukowany i podpisany wniosek oraz 2 zdjęcia legitymacyjne, podpisane z tyłu.
 3. Oceny ze świadectwa (od 24 czerwca) oraz wyniki egzaminu (od 1 lipca) należy wpisać do systemu NABO: https://ponadpodstawowe-walbrzych.nabory.pl wraz z osiągnięciami.
 4. Prosimy o wypełnienie ankiety (jeśli nie wypełniono wcześniej): https://forms.gle/VW7zB2pAftQmhc139
 5. Komisja rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty w następujących terminach:

 

Wersja XML