Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje bieżące

Elektroniczne składanie wniosków w systemie NABO rozpocznie się 17 maja br. pod adresem: https://ponadpodstawowe-walbrzych.nabory.pl/ i potrwa do 21 czerwca br.

W trakcie wypełniania wniosku należy pamiętać o możliwości wyboru kilku profilów w danej szkole, jak i kilku szkół. Kolejność preferencji decyduje o tym, w jakiej kolejność system będzie przydzielał kandydata do poszczególnych klas (w razie braku miejsca w klasie pierwszego wyboru, kandydat trafia do klasy/szkoły drugiego wyboru itd.). Dokumenty składa się jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Przechodzimy do kolejnego etapu rekrutacji - od piątku możecie składać w szkole następujące dokumenty:

Komisja rekrutacyjna będzie czekała na Was w następujących godzinach:

Przypominamy o wpisaniu ocen i osiągnięć do systemu rekrutacyjnego NABO!

W trakcie składanka dokumentów prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego: utrzymywanie dystansu, założenie maseczki i dezynfekcję rąk!

Od 2 lipca będziecie mogli wpisywać wyniki egzaminu ósmoklasisty, natomiast od 9 lipca będziemy czekać na zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Komisja rekrutacyjna będzie oczekiwała na Wasze dokumenty w następujących dniach:

Przypominamy o złożeniu:

(Jeżeli któryś z dokumentów został już złożony, teraz wystarczy uzupełnić pozostałe.)

Pamiętajcie, aby wpisać swoje wyniki do systemu NABO!

Prosimy również o wypełnienie ankiety dotyczącej języków oraz rozszerzeń: https://forms.gle/2Eug43UGSmFjFua57

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych odbędzie się 22 lipca br. (czwartek) o godz. 14.00. O 14.30 odbędzie się zebranie z uczniami zakwalifikowanymi.

W razie pytań, problemów lub konieczności zmiany wniosku prosimy o kontakt na adres: rekrutacja2lowalbrzych@gmail.com

 
 
 

 

 

Wersja XML